Akademie

Ons word Totius-Akademie genoem want ons fokus op kwaliteit skoolwerk.

Ons bied onderwys van hoë gehalte deur besondere klem op basiese vaardighede (lees, skryf, wiskunde en natuurwetenskappe), 'n verrykte leerplan (wat Bybelonderrig, kuns/musiek en 'n Afrikataal insluit), klein klasse, persoonlike aandag aan leerders, goed toegeruste en lojale onderwysers en betrokkenheid van ouers. Ons glo dat uitnemende onderwys 'n stewige basis bied vir verdere onderwys en opleiding, en uiteindelik vir 'n suksesvolle beroepslewe. Alle kinders kan met selfvertroue oorgaan na hoofstroomonderwys vir hulle hoërskoolloopbaan.

Die handboeke wat ons gebruik is die boeke van ARSO en die Waterstroomreeks van ICO. Die Waterstroomreeks is ʼn Christelike, waardegedrewe kurrikulum wat oor die volgende 2 jaar die ARSO kurrikulum gaan vervang. Die Waterstroomreeks/ARSO-kurrikulum kom uit dieselfde stal, voldoen aan die CAPS-vereistes en is verryk met ekstra inhoud. Skole soos Gereformeerde Skool Dirk Postma, Centurion Christelike Laerskool, Gereformeerde Skool Johannes Calvyn en ander ICO skole wat Umalusi-geakkrediteer is, maak ook gebruik van die kurrikulum.

Totius-Akademie voldoen aan al die CAPS-standaarde met verrykte kurrikulum wat ekstra vakke insluit: Bybelonderrig, Geloofsleer, Kerkgeskiedenis, Klasmusiek en Setswana.