Nasorgsentrum

Alle leerlinge welkom!

Nasorg is Maandae tot Vrydae van 13:45-17:00. Die onderwyseres is Mev. Marlise Stoop. Hierdie diens is slegs vir leerlinge van Totius-Akademie. Koste beloop R500 per maand vir 2018 en word jaarliks aangepas.