Ondersteun Ons

Jy kan help om ‘n verskil te maak

Potchefstroomse Christelike Ouervereniging

Totius-Akademie word ondersteun deur die Potchefstroomse Christelike Ouervereniging (PCO). Die skool behoort aan die PCO, 'n vereniging sonder winsbejag, bestaande uit ouers en ander belangstellendes. Om lid van dié vereniging (die PCO) te word, moet 'n persoon die grondslag van die vereniging aanvaar en 'n jaarlikse lidmaatskapsfooi betaal. Die grondslag van die vereniging is die Drie Formuliere van Eenheid, soos erken deur verskeie reformatoriese denominasies. Die vereniging het aanvanklik as die Potchefstroomse Gereformeerde Ouervereniging (PGO) bekend gestaan. Omdat "Gereformeerd" verwar is met die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, is die naam uiteindelik verander na die Potchefstroomse Christelike Onderwysvereniging (PCO).

Die doelstellings van die vereniging het deur die jare dieselfde gebly. Die PCO wil Christelike onderwys op verskeie maniere bevorder, waarvan die vestiging en bestuur van Totius-Akademie een manier is. Die PCO kies jaarliks 'n Bestuur, en dié bestuur stel die Beheerraad van Totius-Akademie aan. In praktyk dien meeste van die Beheerraadslede ook op die Bestuur.

Lidmaatskap by PCO
Enige persoon wat die doelstellings van die vereniging onderskryf, die vereniging se reformatoriese grondslag aanvaar en uitleef kan 'n lid word van die PCO. Daar is 'n jaarlikse lidmaatskapsfooi betaalbaar - tans R200 vir die eerste gesinslid en R100 vir ander volwasse gesinslede. Laai die lidmaatskapvorm af.