Oor Ons

U Woord ons Lig

Totius-Akademie is tans die enigste onafhanklike, privaat laerskool in Potchefstroom wat Afrikaans-medium onderwys op Christelike grondslag aanbied. Totius-Akademie voldoen aan al die CAPS standaarde met ‘n verrykte kurrikulum wat ekstra vakke insluit: Bybelonderrig, Geloofsleer, Kerkgeskiedenis, Klasmusiek en Setswana.

In ons prospektus kan u meer gaan lees oor Totius-Akademie.

Skoolcredo

Totius-Akademie volg die skoolcredo wat deur die PCO aanvaar is, waarin 21 beginsels vir Christelike onderwys gestel word. Dit gee Totius-Akademie se onderwysfilosofie weer. Ouers kan dit ook gebruik om enige skool waarheen hulle hul kinders stuur, te meet.
Sien meer >>>

 

Prospektus 2018

In die prospektus word inligting oor Totius-Akademie gegee, soos sy ontstaan, geskiedenis en prestasies. Die prospektus is geskik om voornemende ouers oor Totius-Akademie in te lig.
Sien meer >>>

 

Gedragskode

Hierdie dokument beskryf die algemene etiese gedrag wat in Totius-Akademie van ouers, onderwysers en leerders verwag word. Dit behels die praktiese reëlings wat sorg vir goeie orde en gesonde onderwyspraktyk. Die dissiplinêre stelsel van Totius-Akademie word ook in die Gedragskode uiteengesit. Sien meer >>>

 

Aansoekvorm

Voltooi hierdie vorm om aansoek te doen vir u kind of kinders om toelating tot Totius-Akademie.
Laai hier af >>>

 

Registrasievorm

Indien u aansoek goedgekeur is, moet hierdie vorm voltooi en stuur na die kantoor. Die registrasievorm moet jaarliks voltooi word. Voltooi vir elke kind ‘n aparte vorm.
Laai hier af >>>

 

Drie Formuliere van Eenheid

Die grondslag van die Potchefstroomse Christelike Ouervereniging (PCO) is die Drie Formuliere van Eenheid. In hierdie dokument kan u meer hieroor lees.
Sien meer >>>

 

PCO Lidmaatskapvorm

Indien u vir Totius-Akademie wil ondersteun en ook wil help met die uitbou van Christelike Reformatoriese onderrig kan u lid word van die Potchefstroomse Christelike Ouervereniging. Votooi hierdie vorm en handig in saam met die bewys van betaling.
Laai hier af >>>