Ontstaangeskiedenis

Só het Totius-Akademie begin

Totius-Akademie is in 1996 deur ʼn vereniging van ouers en belangstellendes gestig. Die skool bestaan dus al meer as 21 jaar.

Ouers en ander belangstellendes het in 1994 die Potchefstroomse Gereformeerde Ouervereniging (PGO) gestig om die beginsels van Gereformeerde onderwys op alle vlakke te bevorder. Die uitgangspunt was dat ouers by die doop van hulle kinders belowe om hulle in die leer van die saligheid te onderrig en te laat onderrig.

Die PGO was baie gou oortuig dat Gereformeerde onderwys die beste bevorder kan word deur 'n onafhanklike (privaat) skool te stig met 'n spesifieke karakter en identiteit. Die Gereformeerde Kerk Potchefstroom het sy kategeselokale beskikbaar gestel en het ook verdere finansiële steun beloof. So open die Potchefstroomse Gereformeerde Akademie (PGA) sy deure in 1996 met 'n afgetrede skoolhoof, Mnr. Fanie van Zyl, as die hoof.

Die skool se naam is in 2001 na Totius-Akademie verander, ter nagedagtenis aan die Potchefstroomse digter-teoloog, Prof. J. D. du Toit, wat 'n voorstander van Gereformeerde onderwys was.

Daar is 'n ryke geskiedenis

Totius-Akademie is geleë op die hoek van Molen- en Esselenstraat in Potchefstroom. Die gebou is 'n historiese gedenkwaardigheid wat gehuur word by die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika.

Die gebou is in 1907 opgerig as die Ou Voorbereidende Skool en was een van die eerste geboue in die gebied wat later as die Bult bekend sou staan. Die Ou Voorbereidende Skool was 'n onafhanklike skool en het leerlinge voorberei vir universiteitstudie. Op 'n stadium is 150 leerlinge in die gebou gehuisves.

Potchefstroom Gimnasium het uit die skool ontstaan en het later 'n openbare skool geword. Potchefstroom Gimnasium was aanvanklik geleë in die geboue wat tans deur Laerskool Mooirivier gebruik word.

Totius-Akademie was vir ongeveer tien jaar in die kategeselokale van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom voordat dit by die Ou Voorbereidende Skool ingetrek het.

Die skool kan in die huidige lokale ongeveer 70 leerders huisves. Die ideaal is om uiteindelik 'n eie skoolgebou te bekom.