Personeel

Dr. Magda Pelser-van der Merwe is die skoolhoof. Sy word bygestaan deur baie bekwame gelowige onderwysers.

Vir 2018 is die onderwysvoorsiening soos volg:

‘n Gekombineerde klas vir die grondslagfase (Graad 1-3) met een voltydse onderwyser wat intensief fokus om die grondslag te lê vir die leerlinge se verdere skoolloopbaan.

Vir die intermediêre en senior primêre fase (Graad 4 tot 7) is daar twee voltydse onderwysers, asook deeltydse onderwysers vir spesifieke vakke na gelang van behoefte en haalbaarheid. Afhangende van die vakke en aard van die werk, word die vakinhoude van Graad 4 tot 7 soms gekombineerd en soms gedifferensieerd aangebied

 

Hoof: Dr. Magda Pelser-van der Merwe Vakverryking gr.5-7
Bybelonderrig gr.5-7
Kerkgeskiedenis & Geloofsleer gr.5-7
Klasmusiek gr. 5-7

Dr Magda Pelser- van der Merwe

Onderwyseres: Grondslagfase
Mev. Amor Boersema
Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Lewensvaardighede

Mev. Amor Boersema

Onderwyseres: Intermediêre Fase en Senior Fase
Mev. Susan Meiring
Wiskunde gr.5-7
Natuurwetenskap gr.5-7
EBW gr.7
Tegnologie gr.7
Setswana gr.5-7

Mev. Susan Meiring

Onderwyseres: Intermediêre Fase en Senior Fase
Mev. Lizé Pretorius
Afrikaans Huistaal gr.5-7
Engels Eerste Addisionel Taal gr.5-7
Sosiale Wetenskap gr.5-7
Lewensoriëntering gr.5-7

Mev. Lizé Pretorius

Administratiewe Beampte
Mev. Drienie Groenewald
Administratief

Mev. Drienie Groenewald